Orienteringsbrev om grunnarbeid

Orienteringsbrev fra entrepenør Topaas og Haug, vedrørende grunnarbeider på Engebråten

Steinknusing anlegg

JM vil sette opp anlegg for steinknusing som skal operere i 6 uker. Vi har sendt våre innspill til Røyken Kommune.

Leserinnlegg RHA

 

Skandalebygg på bordet

Rebekka Borsch (V) vil ha skandalebygget på Nærsnes opp til orientering i Formannskapet. Godt å høre, men det er flere skandalesaker som burde vært tatt opp på samme måten.

På Engebråten på Morbergtoppen ligger det fortsatt et stort steindeponi midt i boligfeltet, som har ligget der ulovlig og usikret i flere år, til stor sjenanse. Dette har blitt forlangt fjernet av kommunen og er lovet det av utbygger JM ved flere befaringer, men ingenting blir gjort, og det får heller ingen følger. Det er ikke søkt om eller gitt dispensasjon slik det burde. Vi frustrerte naboer ser resultatet hver dag, og må la barna våre gå gjennom dette området. Nå får vi rammesøknadene som viser at de vil bygge på de ulovlige fyllingene, og dette godtas nå på tross av tidligere fagre løfter om opprydning!

Grøntområdene er rasert og delvis nedfylt, og nå flyter hele området også over av søppel fra byggeprosjektene. Etter at vinden har herjet ligger det nå store mengder plast, isopor og papp over hele Morbergtoppen. Før var det blåveisen som dekket marken her, nå vasser vi søppel!

Her kan man tydeligvis ta seg til rette og gjøre akkurat som man vil, og ingen må stå til ansvar! Vi ser gang på gang at utbyggere får det akkurat som de vil i denne kommunen, og raserer vårt nærmiljø!

 

Å se som det er så andre folket som kjøper på elektroniske og også undersøker nettmarkedet, har blitt mer kjent for å kjøpe rettsmidler online. Det finnes mange legale internet-forhandlere som vil tilby legitime rabatter. Hvis du skal kjøpe Viagra, vil du tydeligvis studere om http://viagra-norge.biz/cialis-vs-viagra.html. Selvfølgelig er det noen variabler du bør tenke på tilfellet. Viagra er en kostnadseffektiv medisinering for å hjelpe menn til å opprettholde en ereksjon. Hvor kan du lese mer informasjon om Bivirkninger av Viagra? Ikke glem, vurder Viagra vs Cialis. Flere populære medisiner kan bety å skru av med orgasmen din. Hvis du velger å kjøpe medisiner som Viagra online, må du alltid få et gyldig resept før du gjør det.

Anmeldelse levert kommunen

Sørmarka vel har nå forlangt anmeldelse av JM for flere brudd på Plan- og Bygningsloven. Se vedlegg.

Status klager

Velforeningenes og naboers klager ble ikke tatt til følge, mens utbyggers klage fikk delvis medhold, etter feil som ble oppdaget i våre klager. Klagene er nå videresendt Fylkesmannen.

Jeg har også klaget på manglende sikring av den ulovlige fyllingen, men lite blir gjort. Det har kommet opp et bånd langs stien opp, men det er fortsatt usikret på toppen. Kommunen har ikke svart på hvilke krav om sikring som gjelder.

Å se som det er så forskjellige personer som kjøper på nettet og også undersøker nettmarkedet, har blitt mer kjent for å kjøpe rettsmidler online. Det finnes mange legale internett-forhandlere som vil tilby legitime rabatter. Hvis du skal kjøpe Viagra, vil du åpenbart studere om http://viagra-norge.biz/cialis-vs-viagra.html. Selvfølgelig er det noen variabler du bør tenke på saken. Viagra er en kostnadseffektiv medisinering for å hjelpe menn til å opprettholde en ereksjon. Hvor kan du lese mer informasjon om Bivirkninger av Viagra? Ikke glem, vurder Viagra vs Cialis. Flere populære medisiner kan bety å skru av med orgasmen din. Hvis du velger å kjøpe legemidler som Viagra online, må du alltid få et ekte resept før du gjør det.

Ekstra informasjon