Rammesøknad mottatt fra JM

Rammesøknad fra JM (som de nå bare heter) er utsendt til naboene. Se vedlegg. Tidligere løfter om fjerning av de ulovlige deponiene er glemt, og det legges opp til bygging på ganske betydlige endringer av terrengprofil for enkelte tomter.

Ekstra informasjon