Svar til behandling av byggesaker

Vedlagt er velforeningenes klage på rammetillatelser Engebråten.

JM har også klaget til Røyken Kommune for endringer som er lagt inn uten varsling under behandlingen.

Ekstra informasjon