Status Engebråten August

NB! Farlig skolevei igjen!!

Ferien er straks over, skolebarna skal igjen forbi Engebråten, men Byggholt har igjen laget et farlig område inntil skoleveien, totalt uten sikring!! Det er igjen det store ulovlige deponiet, med store mengder stein som ligger svært løst, og med et ca 2m dypt hull rett ved skoleveien.

Siste: Byggholt har lovet å sikre området umiddelbart, samt se på manglende gateskilt i krysset til Sundbyveien.

Støyskjerm skal påbegynnes neste uke (uke 34)

 

Les mer …

Status Engebråten Juni

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og er allerede i gang for skolebarna våre.

Det ser også ut til at Byggholt raskt tok seg ferie fra sine løfter så snart siste befaring var gjennomført. Det ligger fortsatt store mengder ulovlig deponert stein igjen, til tross for gjentatte løfter om fjerning av dette.

Men i det siste har det jo kommet uttalelser fra både utbygger og kommunen om at man må ha en del utfylling på grunn av nye byggeregler fra 1. juli. Dette har de visst om et år allerede, så det burde vært tatt med i planene.

Fortsatt er ingenting varslet eller søkt, selv om tidligere frister nå er overskredet, men utbyggingsplan er ventet i løpet av sommeren.

Første hus er nå startet uten at støyskjerm er påbegynt, som er nytt brudd på reguleringsplanen.

Vi har etterlyst svar på behandling av klage fra vår advokat, og om denne er sendt Fylkesmannen.

 

God sommer!

Å se som det er så andre folket som kjøper på elektroniske og også undersøker nettmarkedet, har blitt mer kjent for å kjøpe rettsmidler online. Det finnes mange legale internett-forhandlere som vil tilby legitime rabatter. Hvis du skal kjøpe Viagra, vil du åpenbart studere om http://viagra-norge.biz/cialis-vs-viagra.html. Selvfølgelig er det noen variabler du bør tenke på saken. Viagra er en kostnadseffektiv medisinering for å bidra menn til å ivareta en montering. Hvor kan du lese mer informasjon om Bivirkninger av Viagra? Ikke glem, vurder Viagra vs Cialis. Flere populære medisiner kan bety å skru av med orgasmen din. Hvis du velger å kjøpe medisiner som Viagra online, må du alltid få et gyldig resept før du gjør det.

Avisoppslag Drammens Tidene

Stor artikkel og kronikk i dagens Drammens Tidene om Engebråten, og manglende oppfølging av Røyken Kommune.

Byggholt orienterte kommunestyret og byggkomitéen i en lukket sesjon for kveldens kommunestyremøte.

Vi reagerer på at hverken innbyggere, velforening eller presse fikk delta på denne.

Dagen etter hadde DT en oppfølgingsartikkel om Byggholt, der de bekrefter at deponier skal fjernes.

Kommunen skal også utføre ekstra kontroller og kontrollmålinger.

Torsdag 20.5 var det også et bra leserinnlegg i RHA, hvor det også reageres på de omfattende terrenginngrepene.

Å se som det er så forskjellige folket som kjøper på nettet og også undersøker nettmarkedet, har blitt mer kjent for å kjøpe rettsmidler online. Det finnes mange legale internet-forhandlere som vil tilby legitime rabatter. Hvis du skal kjøpe Viagra, vil du åpenbart studere om http://viagra-norge.biz/cialis-vs-viagra.html. Selvfølgelig er det noen variabler du bør tenke på saken. Viagra er en kostnadseffektiv medisinering for å bidra menn til å ivareta en ereksjon. Hvor kan du lese mer informasjon om Bivirkninger av Viagra? Ikke glem, vurder Viagra vs Cialis. Flere populære medisiner kan bety å skru av med orgasmen din. Hvis du velger å kjøpe medisiner som Viagra online, må du alltid få et gyldig resept før du gjør det.

Ny befaring 3 juni, innrømmer planlagt oppfylling

Bygningsrådet kommer på ny befaring Torsdag 3 Juni ved 15:45 tiden.

Håper mange har mulighet til å stille!

Se vedlagt svarbrev til vårt brev fra Advokat Kluge, fra Røyken Kommune og Byggholt.

I svarbrevet sier Byggholt at "oppfylling av tomter vil måtte bli mer omfattende i skrått terreng en tidligere", og kommunen svarer også at det må bli en oppfylling på noen tomter, så både utbygger og kommunen har vært klar over dette hele tiden! Hvorfor dette ikke måtte avklares eller søkes om på forhånd, når man har visst om det, er uforståelig. Det må faktisk alle andre her i kommunen.

I reguleringssøknaden og høringer har dette IKKE vært med!

Å se som det er så annen personer som kjøper på online og også undersøker nettmarkedet, har blitt mer kjent for å kjøpe rettsmidler online. Det finnes mange legale internett-forhandlere som vil tilby legitime rabatter. Hvis du skal kjøpe Viagra, vil du tydeligvis studere om http://viagra-norge.biz/cialis-vs-viagra.html. Selvfølgelig er det noen variabler du bør tenke på case. Viagra er en kostnadseffektiv medisinering for å bidra menn til å opprettholde en ereksjon. Hvor kan du lese mer informasjon om Bivirkninger av Viagra? Ikke glem, vurder Viagra vs Cialis. Flere populære medikamenter kan bety å skru av med orgasmen din. Hvis du velger å kjøpe medisiner som Viagra online, må du alltid få et gyldig resept før du gjør det.

Kommunen tilskrevet av advokat

Vi har fått advokatkontoret Kluge til å vurdere ulovligheter og brudd på reguleringsplanen på Engebråten. Brevet er sendt i kopi til ordfører,  rådmann og fylkesmannen

Ekstra informasjon