Leserinnlegg RHA

Leserinnlegg som kom på trykk i Røyken og Hurums Avis i dag, torsdag 4.Mars. Befaringen avholdes også i dag.

Les mer …

Referat Bygningsrådet

Det nye Bygningsrådet hadde sitt første møte i går, torsdag 18.2. Vel'ene stilte med flere representanter for å høre om våre innspill og bekymringer for Engebråten ville bli tatt opp. Og det ble en lang og grundig gjennomgang i starten av møtet, som viser at de nå tar saken på alvor.

Les mer …

Engebråten - møte med Bygningssjef og Politi

Representanter fra Sørmarka og Morberg Vel hadde i dag møte med bygningssjef Kai Lande i Røyken Kommune, samt Politiet.

Les mer …

Møte i bygningsrådet

Det er møtet i Bygningsrådet i dag, der vi forventer at våre innspill om manglende styring og sikring blir tatt opp!

Håper mange av våre medlemmer har anledning til å stille.

JM Byggholts prosjektleder, Knut Rohr-Torp, lovet i mail pr. 8.2 om at entreprenør skulle sette opp gjerde nedenfor deponi, dette er ikke utført.
JM Byggholts Adm.Dir. har etter klage fra Rådmannen 10.2 lovet ytterligere sikring, ingenting er gjort.
Politiet ville forlange inngjerding av annleggsområdet, ingenting er gjort.
Utbygger har som slagord "Hvis barna fikk velge", la de velge en sikker vinterferie!!

Før igangsettingstillatelse for Vei- og VA-anlegg skal det i følge reguleringsplanen foreligge:
  • Riggplan som viser plassering av riggområdemed atkomst og parkering, midlertidige massedeponier, lagerplasser samt kjøremønster for anleggstrafikk
  • marksikringsplan som viser markdekke og vegetasjon som skal sikres i anleggsperioden
  • plan som viser hvordan gangtrafikk til Torvbråten skole skal tilrettelegges og sikres i hver utbyggingsetappe
INGEN DOKUMENTASJON ER FREMLAGT, og det er lovløse tilstander rundt alle disse punktene!
Boligveien brukes som prefrert anleggsvei, grøntsoner og det som står igjen av trær fylles igjen, og ingen sikring av skolevei!

 

Å se som det er så forskjellige mennesker som kjøper på online og også undersøker nettmarkedet, har blitt mer kjent for å kjøpe rettsmidler online. Det finnes mange legale internett-forhandlere som vil tilby legitime rabatter. Hvis du skal kjøpe Viagra, vil du åpenbart studie om http://viagra-norge.biz/cialis-vs-viagra.html. Selvfølgelig er det noen variabler du bør tenke på saken. Viagra er en kostnadseffektiv medisinering for å hjelpe menn til å ivareta en montering. Hvor kan du lese mer informasjon om Bivirkninger av Viagra? Ikke glem, vurder Viagra vs Cialis. Flere populære medikamenter kan bety å skru av med orgasmen din. Hvis du velger å kjøpe medisiner som Viagra online, må du alltid få et ekte resept før du gjør det.

Engebråten - Rådmannen kritiserer sikkerheten

Rådmann Georg Smedhus har i dag vært på befaring på Engebråten og er enig i at sikkerheten kan forbedres. Han har tatt opp dette med Adm.dir. i JM Byggholt og gitt beskjed om at naboer og kommunen forventer bedre sikkerhet. JM Byggholt har lovet å følge opp umiddelbart.

Så får vi håpe at man endelig får sikret de farlige deponiene som nå ligger totalt usikret tett inntil skoleveien.

 

Oppdatering 18.2:

Det har fortsatt ikke blitt sikret bedre, på tross av lovnad fra både prosjektleder og Adm.dir hos JM Byggholt!

Hva menes med Byggholts slagord for Engebråten, "Hvis barna fikk velge", livsfarlig skolevei??

Å se som det er så andre personer som kjøper på online og også undersøker nettmarkedet, har blitt mer kjent for å kjøpe legemiddel online. Det finnes mange legale internett-forhandlere som vil tilby legitime rabatter. Hvis du skal kjøpe Viagra, vil du åpenbart studere om http://viagra-norge.biz/cialis-vs-viagra.html. Selvfølgelig er det noen variabler du bør tenke på saken. Viagra er en kostnadseffektiv medisinering for å hjelpe menn til å ivareta en ereksjon. Hvor kan du lese mer informasjon om Bivirkninger av Viagra? Ikke glem, vurder Viagra vs Cialis. Flere populære medikamenter kan bety å skru av med orgasmen din. Hvis du velger å kjøpe medikamenter som Viagra online, må du alltid få et real resept før du gjør det.

Ekstra informasjon