Brev til politikere i Røyken

Følgende brev er sendt til Rådmannen og lederne for de politiske partier i Røyken, vedrørende utbyggingen på Engebråten. Klikk Les Mer for å lese svaret.

 

Les mer …

Engebråten - Anleggsarbeid og deponier

Mange har med rette reagert på dårlige sikkerhetstiltak, mye anleggstrafikk utenfor feltet og nå utfylling av store mengder stein på feltet. Det virket som man bygger opp et stort platå på feltet. Utbygger sier det er midlertidig deponering, og at dette skal fjernes.

 

Velg Engebråten i hovedmenyen til venstre for å se artikler, vi oppdaterer løpende!

Les mer …

Om Engebråten

Bakgrunn

Engebråten feltet ligger på toppen av åsen over Sørmarka, og mellom Morberg, Østskogen og Torvbråten feltene. For 15 år siden ble Sørmarka Vel invitert av Røyken Kommune for å komme med innspill til hvordan Engebråten skulle reguleres, og vi kom med våre innspill, erfaringer og ønsker. Tett bebyggelse og mangel på brukbare friområder gjorde at vi spesielt ønsket en markert buffersone mot Sørmarka. Våre grøntsoner består hovedsaklig av ufremkommelige skrenter og søkk.

Våre innspill resulterte i at dette ble tatt hensyn til i ny Kommuneplan, og som fortsatt er gjeldende plan.

Når utbygger JM Byggholt starter planlegging får de skrive reguleringssøknaden selv, og denne blir forsøkt behandlet uten at vi blir informert. Her er store deler av grøntsonene fjernet, som vi får målt til over 40%. De vil ha inn ca. 240 boliger, mot 100 i kommuneplanen. De 4 berørte velforeningene går nå sammen, og får utsatt behandlingen.

De neste 5 årene blir søknaden behandlet flere ganger, hvor utbygger ikke følger vedtak og innspill, og hovedsaklig leverer samme søknad. Denne blir til slutt godkjent fordi man bl.a. synes "utbygger har fått ventet lenge nok". Den endelige avtalen blir levert rett før møtet, slik at ikke alle i kommunestyret har fått studere den. Les om vedtaket i Drammens Tidene.

Når utbyggingen starter for alvor i desember 2009, så er beboerne skremt på manglende sikkerhetstiltak og styring, ulovlige deponier etc. Først ble all skogen fjernet uten varsel, til stor fare for skolebarna i området. Også under anleggsperioden har det vært alvorlig kritikk av sikringsstiltakene, både av naboer, rådmann, bygningssjef og politi. Det er også manglende sikring av grøntområder, men spesielt usikkerhet rundt deponier og endringer av terrenglinjer.

Velforeningene forsøker nå å få kommunen og Byggholt på banen, se egne saker.

Å se som det er så andre personer som kjøper på online og også undersøker nettmarkedet, har blitt mer kjent for å kjøpe rettsmidler online. Det finnes mange legale internet-forhandlere som vil tilby legitime rabatter. Hvis du skal kjøpe Viagra, vil du åpenbart studie om http://viagra-norge.biz/cialis-vs-viagra.html. Selvfølgelig er det noen variabler du bør tenke på tilfellet. Viagra er en kostnadseffektiv medisinering for å hjelpe menn til å ivareta en ereksjon. Hvor kan du lese mer informasjon om Bivirkninger av Viagra? Ikke glem, vurder Viagra vs Cialis. Flere populære medikamenter kan bety å skru av med orgasmen din. Hvis du velger å kjøpe medikamenter som Viagra online, må du alltid få et gyldig resept før du gjør det.

Ekstra informasjon