Nye planer i Slemmestad

Arthur Buchard har presentert nye store planer for Slemmestad, med høyhus ved Tåjeodden. Se vedlagt artikkel fra Dagens Næringsliv i dag.

Ekstra informasjon